ormat($number_tmp) { return number_format($number_tmp,0,'.',','); } ?> ?> จำหน่ายดอกไม้สด ราคาส่ง จากปากคลองตลาด

               :: พวงมาลัย(Thai Garland) ::

ชื่อสินค้า : 
FM366 มาลัยมะลิ กลม กุหลาบมอญ (เเพคละ 10พวง)

ราคา : 

20.00 บาท / พวงละ
ขอยืนยันราคานี้แค่ 3วันล่วงหน้าเท่านั้น หากต้องการใช้ดอกไม้นานกว่านั้น รบกวนเช็คราคาใกล้ๆใช้งานนะครับ

รายละเอียด : 

มาลัยมะลิ

สั่งซื้อสินค้า

จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ : * กรุณาระบุจำนวนที่ต้องการ