ormat($number_tmp) { return number_format($number_tmp,0,'.',','); } ?> ?> จำหน่ายดอกไม้สด ราคาส่ง จากปากคลองตลาด

               :: ดอกไม้ประดิษฐ์ ::

ชื่อสินค้า : 
AF545 ว่านหางจรเข้ (ดอกปลอมเสมือนจริง)

ราคา : 

50.00 บาท / ดอกละ
ขอยืนยันราคานี้แค่ 3วันล่วงหน้าเท่านั้น หากต้องการใช้ดอกไม้นานกว่านั้น รบกวนเช็คราคาใกล้ๆใช้งานนะครับ

รายละเอียด : 

ว่านหางจรเข้ (ผ้า-เสมือนจริง)

สั่งซื้อสินค้า

จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ : * กรุณาระบุจำนวนที่ต้องการ